Písničky na klávesy a klavír bez not
škola pro samouky

Poslední aktualizace - 20.3.2020

Lekce

Počet hotových lekcí - 28

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

1. lekce - jména kláves

Najděte si na klávesách klávesy c podle orienačních černých skupinek kláves. Bílá klávesa vlevo od dvojky černých = c. Klávesy doporučuji označit stíratelným fixem, voskovou pastelkou či koupit samolepky na klávesy. Pokud se naučíte abecedu c d e f g a h c, pak bude stačit označit pouze klávesu c

2. lekce - hrajeme akord C

Akord C je tvořen 3 tóny - c - e - g, tomu odpovídají příslušné klávesy na klaviatuře.

Pravá ruka hraje akord celý (3 klávesy), levá ruka jenom první tón akordu (platí pro několik prvních lekcí).

Položíme prsty na klávesy podle obrázku. Dlaně jsou vytvarované tak, jako bychom v nich drželi jablko.
Volně počítáme opakovaně do 4 způsobem raz-dva-tři-čtyři a hrajeme tj. mačkáme dané klávesy způsobem:

RAZ(zmáčknou OBĚ RUCE) - DVA(pořád drží) - TŘI(zmáčkne opět PRAVÁ) - ČTYŘI(pořád drží) a znovu od RAZ...

Pravá ruka mačká všechny tři klávesy najednou.
Na doby raz hrají obě ruce najednou, na dobu tři znovu zmáčkne pravá ruka. Levá ruka drží zmáčknutou klávesu na celé 4 doby, tj. až do doby "čtyři" včetně.

Zvládli jste lekci? Pokud ano, pak velká gratulace. Další lekce už hrajeme stejným postupem na jiných klávesách - jiné akordy.

3. lekce - hrajeme akord G

Cvičení podobné předchozímu. Položíme prsty na klávesy podle obrázku.
Volně počítáme opakovaně do 4 způsobem raz-dva-tři-čtyři a hrajeme takto:

Na doby raz hrají obě ruce najednou!

4. lekce - akord C, G

Hrajeme za sebou dokola 4 doby akord C (raz-dva-tři-čtyři) a 4 doby akord G. Počítáme pravidelně a hlasitě. Cvičíme a hrajeme uvolněně.


5. lekce - hrajeme akord F

Položíme prsty na klávesy podle obrázku.
Volně počítáme opakovaně do 4 způsobem raz-dva-tři-čtyři a hrajeme takto:

6. lekce - hrajeme akord Ami

Položíme prsty na klávesy podle obrázku.
Volně počítáme opakovaně do 4 způsobem raz-dva-tři-čtyři a hrajeme takto:

7. lekce - akordy C, G, Ami, F

Hrajeme způsobem popsaným v přechozích lekcích:

Počet dob 4 4 4 4 4 4 4 4
Hrající akordy C C G G Ami Ami F F

8. lekce - písnička Když jsem husy pásala

Písničku si prvně zazpíváme s tleskáním, kde je šipka, tam musíme tlesknout. Pro další cvičení velmi důležité. Tleskáme a zpíváme před každou další písničkou.

Akordy hrajeme tak, že hrajeme stejný akord až do místa, kdy je uvedený akord jiný. Nezapomeneme zpívat!

Zvukový záznam melodie a metronomu. Úder do kláves, když "hraje" metronom:

9. lekce - písnička Skákal pes


10. lekce - písnička Šel tudy

11. lekce - písnička Pod naším okýnkem

12. lekce - jiný obrat akordu C

Zatím jsme akord C hráli na klávesách c - e - g.
Od této lekce klávesu g hrajeme nikoliv vpravo od zbývajících kláves c - e, ale na levé straně. Viz obrázek.
Tímto pravá ruka při změně akordu nedělá tak velké "přesuny". S novým obratem akordu C procvičíme postupně lidové písničky od lekce 7.

13. lekce - písnička Kočka leze dírou

Akord C hrajeme v novém obratu - viz předchozí lekce.

14. lekce - písnička Kdyby byl Bavorov

15. lekce - 3/4 takt

Nacvičíme 3/4 takt. Počítáme raz-dva-tři-raz-dva-tři...
Hrajeme způsobem LEVÁ R - PRAVÁ R - PRAVÁ R - LEVÁ R atd.
1) Nacvičíme na jednom akordu
2) Hrajeme 2 x 3 doby akordy C - G - Ami - F

Metronom:

16. lekce - písnička Adámku náš (3/4 takt)

Metronom:

Melodie:

17. lekce - písnička Ach synku (3/4 takt)

Metronom:

18. lekce - písnička Pásla ovečky (3/4 takt)

Metronom:

19. lekce - další způsob doprovodu

Dobře si prohlédneme uvedený obrázek. Způsob hraní bude stejný pro všechny ostatní akordy nezávisle na obratu akordu - klávesa vlevo pro pravou ruku bude mít označení vždy "I".

S hlasitým počítáním prvně vyzkoušíme pouze pravou ruku:
RAZ(II + III najednou) - DVA(I) - TŘI(II + III) - ČTYŘI(I) ...

Levou ruku přidáme tak, že mačká pouze na dobu RAZ a drží až do dalšího RAZ.

Hrajeme oběma rukama:
RAZ(L + (II + III)) - DVA(I) - TŘI(II + III) - ČTYŘI(I)... Techniku cvičíme na akordu C pokud možno s metronomem:

20. lekce - akordy C, G, Ami, F

Hrajeme způsobem z předchozí lekce tj.:

RAZ(L + (II + III)) - DVA(I) - TŘI(II + III) - ČTYŘI(I)...

akordy C (4 doby tj. raz-dva-tři-čtyři) - G(4) - Ami(4) - F(4)

Metronom:

21. lekce - písnička

Hrajeme způsobem:

RAZ(L + (II + III)) - DVA(I) - TŘI(II + III) - ČTYŘI(I)...

Metronom:

22. lekce - písnička

Hrajeme způsobem:

RAZ(L + (II + III)) - DVA(I) - TŘI(II + III) - ČTYŘI(I)...

Metronom:

23. lekce - písnička

Hrajeme způsobem:

RAZ(L + (II + III)) - DVA(I) - TŘI(II + III) - ČTYŘI(I)...

Metronom:

24. lekce - písnička

Hrajeme způsobem:

RAZ(L + (II + III)) - DVA(I) - TŘI(II + III) - ČTYŘI(I)...

Metronom:

25. lekce - písnička

Poslechneme písničku:

Hrajeme způsobem:

RAZ(L + (II + III)) - DVA(I) - TŘI(II + III) - ČTYŘI(I)...

Metronom:

26. lekce - písnička

Poslechneme písničku:

Hrajeme způsobem:

RAZ(L + (II + III)) - DVA(I) - TŘI(II + III) - ČTYŘI(I)...

27. lekce - písnička

Počítáme pouze raz-dva-raz-dva a hrajeme:

RAZ(L + (II + III)) - DVA(I) ...

28. lekce - jak najít durový akord

Durové akordy jsou označeny velkými písmeny, např. C, D, E, Fis, F, atd.

Jsou tvořeny 3 tóny a k nalezení odpovídajích kláves použijeme jednoduché matematické rovnice:

Hledáme akord X (za X dosadíme jakýkoliv název akordu označ. velkým písmenem):

 • 1. klávesa akordu X je klávesa x,
  Př. Hledáme klávesy akordu D: První klávesou akordu D je klávesa d, (X(akord)=x(jméno klávesy), dále pokračujeme - klávese d přiřadíme pořadové číslo 1, dalším klávesám vpravo včetně černých dáme čísla 2,3, 4, ...

 • 2. klávesa akordu X je klávesa 1. + 4 = 5.
  Klávesa č. 5 je klávesa fis (černá vpravo od klávesy f.

 • 3. klávesa akordu X je klávesa 1. + 7 = 8.
  Klávesa č. 8 je klávesa esa a.

  Jsou tvořeny tóny 1-5-8,
  kde první tón má stejné jméno jako název akordu.

  Durové akordy:
  C, Cis(první klávesa černá vpravo do kl. c), D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, Ais, H

  29. lekce - jak najít molový akord

  Molové akordy jsou označeny způsobem např. Cmi, Dmi, Emi, Fismi, Fmi, atd.

  Jsou tvořeny tóny 1-4-8,
  kde první tón má stejné jméno jako název akordu.
  Liší se od durových tím, že druhý prostřední tón je posunutý vlevo o jednu klávesu (včetně černých).

  30. lekce - jak najít sedmičkový durový akord

  Sedmičkové durové akordy jsou označeny způsobem např. C7, D7, E7, Fis7, F7, atd.

  Jsou tvořeny tóny 1-5-8-11,
  kde první tón má stejné jméno jako název akordu.

  Odkazy

  I když je video anglicky, nenechte se odradit,
  určitě to pochopíte, hlavně vydržet až do konce!

  kontakt: kantormi()seznam.cz

  počítadlo.abz.cz